Bog fritillary, Dostojka eunomia
Boloria eunomia, Bog fritillary
Naliściak pokrzywiak
Fulica atra
Potrzos
Potrzos
Anas platyrhynchos
Biedronka
Rhagio scolopaceus
Jumping spider on flower, evarcha arcuata
Perkoz rdzawoszyi
Circus aeruginosus
Circus aeruginosus
Circus aeruginosus