Papuga
Czapla Biała
Żurawie
Kormorany
Czaple
Żuraw
Kormorany na gałązi
Ganiazda Kormoranów
Czaple Białe
Czapla Szara
Gęsi