Grey Heron Ardea Cinerea Czapla Siwa
bird Bullfinch, Pyrrhula Pyrrhula, Gil - Artur Rydzewski photo gallery and blog
common Blackbird and Sparrow
Papuga
Czapla Biała
Żurawie
Kormorany
Czaple
Żuraw
Kormorany na gałązi