Motyl
Muchówka
Biedronka
Biedronka
Ślimak na jesiennym liściu
Osa
Skakun
Skakun
Ćma Pyrausta Aurata
Ćma Kraśnik Zygaena Filipendulae
Szerszeń
Mucha
Ważka, Zygoptera
Konik polny, Skoczek
Trzmiel