Krzewsła, krzesła w Watykanie, Chairs, Chairs in Vatican, a lot of chairs, many