Eurasian magpie, Pica pica, Sroka pospolita, bird, black and white bird, wild, wildlife, nature, sroka, ptak, czarno biały ptak, dziki ptak, puszcza wkrzańska, Artur Rydzewski