Long-tailed duck, Clangula hyemalis, Lodówka, white duck, white bird, water bird, bird, water, duck, tail, long tail, wild kaczka, biała kaczka,