Tawny owl, Brown owl, Strix aluco, owl, owl in tree, tree, bird, Puszczyk zwyczajny, ptak, brązowy ptak, drzewo, ptak w szczelinie, Puszcza Wkrzańska, Artur Rydzewski