Tree pipit, Świergotek drzewny, Anthus trivialis, small bird brown, stick, moss, świergotek, ptak, puszcza wkrzańska, rezerwat świdwie