chemical contamination, pollution, girl in red, girl with mask, skażenie, dziewczynka, dziewczynka w czerwieni, dziewczynka w masce