Tag Archive for: Cormorant

Ggreat cormorant, Phalacrocorax carbo, Kormoran zwyczajny, cormorant, black bird, water, water birdArtur Rydzewski
Kormoran
Phalacrocorax carbo
Fighting cormorants
Kormorany na gałązi
Kormoran
Kormoran