Tag Archive for: dendrocopos major

Great spotted woodpecker, Dendrocopos major, Dzięcioł duży ptak, dzięcioł pstry większy, bird wood pecker bird sitting on stick, white black bird red cap close up bird nature photography yellow green background puszcza wkrzańska rezerwat świdwie Artur RydzewskiArtur Rydzewski
Dzięcioł
Dendrocopos major, Dzięcioł duży