Posts

foto-kurier liga foto-kuriera zwycięstwo wygrana pierwsze miejsce najlepsze zdjęcia foto
Eurasian jay, Garrulus glandarius, Sójka, color bird beige blue wings beak wildlife nature photography Artur Rydzewski, Rezerwat Świdwie, Puszcza Wkrzańska, bird in bath, wet bird close up, bird siting on the stick mossArtur Rydzewski
Great spotted woodpecker, Dendrocopos major, Dzięcioł duży ptak, dzięcioł pstry większy, bird wood pecker bird sitting on stick, white black bird red cap close up bird nature photography yellow green background puszcza wkrzańska rezerwat świdwie Artur RydzewskiArtur Rydzewski
Yellowhammer, Emberiza citrinella, Trznadel, yellow small bird sitting on the stick, wildlife nature photography Artur Rydzewski stick with mossArtur Rydzewski
back light, eye, head, beak, close up, Western reef heron, bird, Egretta gularis schistacea, white bird, water, wildlife, nature photography, Artur RydzewskiArtur Rydzewski
Flamingo Phoenicopterus roseus Flaming różowy pink bird water lake Kerkini early morning sunrise wildlife bird nature photography Artur RydzewskiArtur Rydzewski