Tag Archive for: nature

foto-kurier liga foto-kuriera zwycięstwo wygrana pierwsze miejsce najlepsze zdjęcia foto
Eurasian jay, Garrulus glandarius, Sójka, color bird beige blue wings beak wildlife nature photography Artur Rydzewski, Rezerwat Świdwie, Puszcza Wkrzańska, bird in bath, wet bird close up, bird siting on the stick mossArtur Rydzewski
Great spotted woodpecker, Dendrocopos major, Dzięcioł duży ptak, dzięcioł pstry większy, bird wood pecker bird sitting on stick, white black bird red cap close up bird nature photography yellow green background puszcza wkrzańska rezerwat świdwie Artur RydzewskiArtur Rydzewski
Little egret, Egretta garzetta, Czapla nadobna, heron egret white long legs bird in flight over water wildlife nature photographyArtur Rydzewski
Yellowhammer, Emberiza citrinella, Trznadel, yellow small bird sitting on the stick, wildlife nature photography Artur Rydzewski stick with mossArtur Rydzewski
Black-crowned night heron, Nycticorax nycticora, water bird night heron on the branch, wildlife nature photography, green background, ślepowronArtur Rydzewski