EN

The Eurasian jay, Garrulus glandarius.

Measures:

32-35 cm long, wingspan 52-58 cm,

150-180 g. weight.

The jays prefer thick, deciduous forests, ideally with abundant oak and beech trees for nuts, but they are also found in coniferous or mixed forests as well as parks, gardens, and yards with plenty of mature trees.

The eurasian jay feeding in trees and on the ground. It takes a wide range of invertebrates including pest insects, acorns, beech and other seeds, fruits such as blackberries and rowan berries, young birds and eggs, bats, and small rodents. Like most species, the jay’s diet changes with the seasons.

It nests in trees or large shrubs laying usually 4–6 eggs that hatch after 16–19 days and are fledged generally after 21–23 days. Both sexes feed the young birds.

The jays call is the alarm call which is a harsh, rasping screech and is used upon sighting various predatory animals.

PL

Sójka zwyczajna, sójka żołędziówka, Garrulus glandarius

Jest gatunkiem ptaka z rodziny krukowatych (Corvidae).

Wymiary:

32-35 cm długość ciała, 52-58 cm rozpiętość skrzydeł. Masa ciała 150-180 g.

Sójka rozpowszechniona jest na terenie całego kraju. Spotykana w górach do wysokości 1400m n.p.m.

Polskie populacje są w większości osiadłe, ale przez kraj przelatują sójki z krajów, gdzie warunki zmuszają je do migracji. Zdarzały się stada złożone nawet z  tysiąca osobników.

Sójka jest najbarwniejsza z pośród ptaków krukowatych. Łatwo ją rozpoznać po niecodziennym połączeniu ciemnej i jasnobrązowej barwy z niebiesko-czarnym prążkowanym skrzydełkiem. Obie płcie ubarwione są jednakowo i o podobnej wielkości.

Sójka jest znana z tego, że w lasach alarmuje głośnym, przenikliwym, ostrym skrzekiem, poza tym odzywa się wieloma innymi, gardłowymi dźwiękami. Bardzo hałaśliwa. Skrzeczenie sójek, według niektórych nazywanych „strażnikami lasów”, pełni nie tylko funkcje sygnalizacyjne dla innych osobników tego gatunku, ale i dla pozostałych ptaków i ssaków. Pojawienie się tego ostrego okrzyku sprawia, że stają się czujne i wypatrują niebezpieczeństwa.

Sójka potrafi naśladować głosy innych ptaków, a także ssaków np. miauczenie kota.

Ptak ten żywi się owadami i ich larwami, poczwarkami, ślimakami, małymi bezkręgowcami i innymi drobnymi zwierzętami, w tym gryzoniami, jaszczurkami, młodymi ptakami i jajami wybieranymi z gniazd. Jesienią żywi się głównie żołędziami, owocami buku, orzechami i innymi nasionami drzew, które w obfitszych latach gromadzi w większych ilościach w różnych miejscach w ziemi, w dziuplach i szczelinach drzew. Żywi się także na przyleśnych polach gdzie zbiera ziarna. Żeruje przeważnie w koronach drzew, a rzadziej na ziemi.

Pod koniec kwietnia lub w maju, w odstępach jednodniowych, samica składa od 5 do 7 jaj. Wysiadywanie trwa przez 16‒17 dni, a młode opuszczają gniazdo po 21-23 dniach.

Sójka objęta jest ścisłą ochroną gatunkową.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *