BIRDS

Common buzzard, Buteo buteo, Myszołów zwyczajny.

Poland 2019

Meet the osprey (fish hawk), Pandion haliaetus.

Egypt 2018

Red kite, Milvus milvus, Kania ruda, Kania rdzawa

Poland 2018

Dalmatian pelicans, Pelikany kędzierzawe

Greece 2018

Europian Robin, Erithacus rubecula, Rudzik, Raszka.

Poland 2019

Limosa lapponica, Bar-tailed godwit, Szlamnik

Poland 2018

Black woodpecker, Dryocopus martius, Dzięcioł czarny

Poland 2019

Lanius collurio, Red backed shrike, Dzierzba gąsiorek

Poland 2020