OSPREY, PANDION HALIAETUS

EN

The osprey or the western ospreyPandion haliaetus, also called sea hawk, river hawk, and fish hawk is a fish-eating bird of prey. It is a large raptor, Lenght – 70 cm (24 in)

Wingspan – 183 cm (71 in)

Weight – 1.1–2.1 kg (2.0–4.6 lb).

Fish make up 99% of the osprey’s diet.

PL

Rybołów zwyczajny, rybołów, (Pandion haliaetus) – gatunek dużego, wędrownego ptaka drapieżnego.

Długość ciała – 70 cm
Rozpiętość skrzydeł – 183 cm
Długość ogona – 23 cm
Masa ciała – 1,1 – 2.1 kg.

Ryby stanowią do 99% diety rybołowów.

W Polsce rybołów objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Wymaga ochrony czynnej. Wokół gniazd rybołowów obowiązuje strefa ochronna: przez cały rok w promieniu do 200 m, a okresowo (od 1.03 do 31.08) w promieniu do 500 m od gniazda.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *