WHITE-TAILED EAGLE, HALIAEETUS ALBICILLA, BIELIK, BIRKUT

EN

White-tailed eagle (Haliaeetus albicilla)

Also known as eagle of the rain, sea grey eagle, erne, gray eagle, and white-tailed sea-eagle. Is a bird of prey in the family Accipitridae.The name Haliaeetus is New Latin for “sea-eagle”, from Ancient Greek hali-, “sea-” and aetos, “eagle”. The specific albicilla, “white-tailed”, is from New Latin albi-, “white” and cilla, “tail”.

The white-tailed eagle is a very large bird. It measures 66–94 cm (26–37 in) in length with a 1.78–2.45 m (5.8–8.0 ft) wingspan. The wingspan, with a midpoint of 2.18 m (7.2 ft), is on average the largest of any eagle.

PL

Bielik zwyczajny, bielik, birkut (Haliaeetus albicilla)

To gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae). Zamieszkuje północną, środkową i wschodnią Europę, wschodnią Grenlandię aż po wschodnią Azję na północ od Himalajów. Na wielu europejskich stanowiskach odnotowano zanik tego ptaka. Wędrowne są głównie północne populacje, np. syberyjskie (zimują na południu), pozostałe, w tym polskie bieliki, są osiadłe. W Polsce bardzo nieliczny ptak lęgowy spotykany na całym niżu, ale głównie na zachodzie i północy kraju. 635-720 par – Polska jest jedną z największych jego ostoi, podczas gdy w całej Europie jest ok. 2400 par. Najliczniej występuje na Pomorzu Zachodnim: w rejonie Zalewu Szczecińskiego w lasach na wyspie Wolin – tu bije rekordy liczebności, bo na 13 km² powierzchni stwierdzono gniazdowanie 9 par – i w Puszczy Wkrzańskiej oraz na Pojezierzu Myśliborskim i Drawskim.

Drugim co do liczebności obszarem jego występowania jest północno-wschodnia Polska – Pojezierze Olsztyńskie, Mrągowskie i Iławskie oraz Równina Mazurska i Kraina Wielkich Jezior Mazurskich). Na początku XX wieku na obszarze Polski gniazdowało zaledwie 20 par bielików. W latach 50. XX wieku gniazdowało 49 do 56 par, natomiast na przełomie lat 60. i 70. było już około 100 par. W 1994 r. populacja bielików w Polsce wynosiła 223 pary, natomiast w roku 2008 już 767 par, a w ciągu tych 14 lat sukces lęgowy wynosił 68%. Polska jest trzecim w Europie krajem pod względem gniazdujących osobników tego gatunku, po Norwegii i Rosji.

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *