EN

The yellowhammer, Emberiza citrinella.

Measures:

16–17 cm (6.3–6.7 in) long, of which the body is 20–23 cm (7.9–9.1 in), wingspan 23–29.5 cm (9.1–11.6 in),

28–36.5 g (0.90–1.29 oz) weight.

The yellowhammer is yellow orange small bird.

Yellowhammers are monogamous and breed when aged one year. The males establish territories along hedges or woodland fringes and sing from a tree or bush. The male displays to the female by raising his wings and running towards her. The nest is built by the female on, or near the ground. The clutch is usually three to five whitish eggs with a network of dark lines. The female incubates the eggs for 12–14 days to hatching. Both adults feed the chick in the nest.

Foraging is mainly on the ground, and the bird’s diet consists mainly of seeds. Typical food plants include common nettle, docks, common knotgrass, fat hen, common chickweed, and yarrow. Grasses are also important, particularly cereals, and grain makes up a significant part of the food consumed in autumn and winter, wheat and oats being preferred to barley.

PL

Trznadel zwany także zwyczajnym lub trznadlem żółtobrzuchym, Emberiza citrinella.

Wymiary:

16-17 cm długość ciała, 23-29,5 cm rozpiętość skrzydeł. Masa ciała 28-36,5 g.

Trznadle zazwyczaj zimują w stadach w pobliżu terenów lęgowych, często trzyma się ludzkich osad. W Polsce jest licznym ptakiem lęgowym. W trakcie zalotów partnerzy podnoszą się z ziemi i pokazują sobie źdźbła traw, aby zademonstrować gotowość do założenia gniazda. Gniazda robią nisko na krzewach lub w płytkim zagłębieniu w ziemi w warstwie ziół, w miejscu dobrze nasłonecznionym, lecz osłoniętym gałązkami lub źdźbłami trawy. Trznadle wyprowadzają 2 lub 3 lęgi rocznie, za każdym razem składając od 3 do 5 jaj. Jaja wysiadywane są przez samicę przez 12-14 dni. Pary trznadli są monogamiczne.

Trznadle żywią się nasionami traw i ziarnami zbóż, a wiosną i latem ich dietę stanowią głównie owady, pająki i inne bezkręgowce.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *