Grus grus
Świergotek łąkowy
Świergotek łąkowy
Orzeł na tle brzóz
Orzeł Bielik
Orzeł Biellik
Orzeł Bielik
Anser Anser
Bielik
Haliaeetus albicilla
Singing Cranes
Dzięcioł
aegithalos caudatus, Raniuszek
Dendrocopos major, Dzięcioł duży