Rusałka pawik
Small Copper
Pszczoła
Barczatka malinówka
Jumping spider
Mucha
Kruszczyca złotawka